هنر و رسانه

هنر و رسانه

این كلاس برای آشنایی با جریآن‌های غالب هنر بعد از سال‌های 1970 میلادی در غرب است كه در دو مسیر شناخت نظری و پروژه عملی پیش خواهد رفت. در جریان هنر معاصر، شناخت گرایش‌های غالب كه با رسانه‌های نوین به خلق اثر می‌پردازند، از ضروریات خلاقیت‌های هنری به شمار می‌رود. دانشگاه‌های هنر ایران هنوز قادر به برنامه‌ریزی علمی دروس نظری و عملی و معرفی آخرین دستاوردهای علمی جهان هنر نیستند. با اینكه بیش از پنجاه سال از آغاز عصر رسانه می‌گذرد، هنوز دانشجو هنرمند معاصر ایران، از آموزش‌های علمی و هنری آن محروم مانده است. این كلاس برای آشنایی نظری و اجرای پروژه‌های علمی هنرآموزان برگزار می‌شود و با برپایی نمایشگاهی از آثار هنرجویان در یكی از گالری‌های مطرح تهران به پایان خواهد رسید.