دوره آموزشی - پژوهشی کیوریتوریال

دوره آموزشی-پژوهشی کیوریتوریال

همکاران و سخنرانان: دکتر ویویانا چچیا، بسام البرونی، کرولینا ریتو، میکا سـولا، حمید سوری، هلیا دارابی،الهام پوریامهر، ویپش پورچنونت، دکتر استفان نوآتنی و ... این دوره با رویکردی آموزشی- پژوهشی به مباحث و چالش های کیوریتوری می پردازد. در این راستا مباحث فلسفی و نظری و بازتاب های آن به صورت منتقدانه بر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این دوره در چهارگام به صورت زیر برگزار خواهد شد:

۱- آشنایی مقدماتی با تاریخچه و مباحث معاصر

۲- نمایاندن، نماینده، بازنمایی

۳- ضرورت آموزش و تولید دانش

۴- آرشیو کردن، ثبت و مستندسازی، نمایش و نشر