زبان بداهه

زبان بداهه

این دوره (با رویكرد هنری، ادبی و زبان‌شناختی) همراه با درس كارهای متنوع نمایشی، متنی، دیداری، شنیداری و حركتی برگزار می‌شود. ده سطح طراحی شده برای مطالعات دانشگاهی و غیر دانشكاهی، مهاجرت و آزمون‌های بین‌المللی كاربرد دارد. این دوره برای اجرای انگلیسی در موقعیت‌های بداهه و مبتنی بر شخصیت و نیاز زبانی طراحی شده است.