نظریه های تاریخ هنر

نظریه‌های تاریخ هنر

این دوره مقدمه‌ای است بر مباحث نظری تاریخ‌نگاری تاریخ هنر كه به آثار متفكران و مورخینی چون وینكلمات، ولفلین، ریگل، دی‌دی اوبرمات، كانت، هگل، وابورگ، پانافسكی، میكا بال، بنیامین، دریدا، تیموتی میچل و دیگران می‌پردازد.