آرشیو خبر

آموزش شیوه های متعدد چاپ دستی تک نسخه

آموزش شیوه های متعدد چاپ دستی تک نسخه 
 • مدرس: آساره عکاشه
 • • تاریخچه چاپ منو تایپ از پیدایش تا کنون
 • • ویژگی، ابزار و امکانات چاپ منو تایپ
 • • شیوه ی زمینه تاریک، Dark field technique
 • • شیوه ی زمینه ی روشن، Light field technique
 • • شیوه ی خطی،  Trace technique
 • • شیوه ی الگو، Stencil technique 
 • • شیوه ی کولاگراف ( گود و برجسته)، Collagraph technique (Intaglio and Relief)
 • • شیوه ی شین کله، Chine colle technique
 • • شیوه ی انتقال تصویر، Transfering image technique
 • • چاپ تک رنگ و چند رنگ، Monochrome, Polychrome
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با چارسو تماس بگیرید.۲۲۸۶۱۳۵۶-۲۲۸۶۹۵۹۵

  فهرست اخبار