آرشیو خبر

تاریخ هنر جهان

فراتر از مجموعه ای از اطلاعات و تصاویر، تاریخ هنر چیست؟ چرا به فهم نحوه هایِ بیانیِ غیرزبانیِ انسان ها در درازای تاریخ نیاز داریم؟ چه مشکلات اساسی در ماهیت تاریخ هنر وجود دارد؟ رویکردهای جدید تاریخ هنر کدامند و چگونه تلاش کرده اند از جزمیت ها و محدودنگری های گذشته بکاهند؟ این دوره پنج جلسه ای مقدمه ای است بر تاریخ هنر جهان. برای کسانی که کلاس های تاریخ هنر را می گذرانند، برای آنها که آن را آموزش میدهند، برای هنرمندان و نیز برای کسانی که شناخت انسان برایشان اهمیت دارد طراحی شده و تلاش می کند به پرسش های فوق به صورت فشرده پاسخ دهد.

حمید سوری

فهرست اخبار