آرشیو خبر

تاریخ هنر جهان / ۱ / پیشا تاریخی

دوران کهن سنگی- میان سنگی- نوسنگی

بشر از دیرباز دغدعه‌هایش را در قالب هنر بیان كرده است. در این دوره طولانی و در پهنه‌های گوناگون جغرافیایی، موضوعات، شیوه‌های بیان، تكنیك‌ها، مواد استفاده شده و ... تغییر كرده‌اند. از آنجا كه هنر، واكنش انسان حساس به خود و پیرامون خود است، اثر هنری سندی است حاوی اطلاعات ارزشمند درباره انسان، تاریخ، نیازها و برخوردهایش با مسائل پیرامون خود. از اینرو آگاهی از تاریخ هنر، شناخت انسان، فرهنگ و تغییرات بیانی در طول تاریخ را درپی دارد و از سوی دیگر، چون شناخت هنر بدون دانستن تاریخ آن میسر نیست، هنرمندان نیز علاوه بر فراگیری تكنیك، مهارت اجرایی و حس شخصی به آگاهی از پیشینه و زمینه‌های سبك‌های هنری گذشتگان و زمان حاضر نیاز دارند. با تكیه بر روندها (و نه فقط سال‌ها و نام‌ها) این دوره آموزشی كه از دوران پارینه‌سنگی آغاز می‌شود و به دوران معاصر می‌رسد، دانشجویان را با آخرین یافته‌های تاریخ هنر آشنا می‌كند.

فهرست اخبار