آرشیو خبر

جلسه رونمایی کتاب از زبان هنرمندان

مرکز فرهنگی هنری چارسو کتاب از زبان هنرمندان را منتشر کرد.

جلسه ی رونمایی با حضور مترجمین کتاب “ منظر محمدی و حامد آقایی” در چارسوی هنر برگزار میشود.

زمان: دوشنبه ۲ دیماه  ۱۳۹۸

ساعت ۱۹:۱۵

شمالغربی پل سدخندان- خیابان شقاقی- پلاک ۲۴ 

فهرست اخبار