آرشیو خبر

دوره آموزشی چاپ دستی

در این دوره تكنیك‌های متداول چاپ فلز (كالكوگرافی) و تكنیك‌های تجربی مدرس فقط برای فلز آموزش داده می‌شود. آموزش از بررسی طراحی دانشجویان و انطباق آن با تكنیك‌های تجربی و رایج چاپ دستی آغاز و با تدریس تكنیك‌های ورنی صابون، اسید نیتریك، شكر، نمك، ورنی جامد، شیوه كلیفون و شیوه نقاشی‌وار ادامه می‌یابد. این دوره برای دانشجویانی توصیه می‌شود كه با چاپ فلز آشنا بوده و برای ارتقای مهارت‌های تكنیكی تا مرحله ساخت كلیشه و دریافت تیراژ مایل به گذراندن این دوره هستند.

این دوره به زودی برگزار خواهد شد. برای رزرو و کسب اطلاعات بیشتر با چارسو تماس بگیرید.

فهرست اخبار