آرشیو خبر

دوره کیوریتوری

دوره کیوریتوری

فرشته موسوی

ٖ

کیوریتوری چیست و چه اهمیتی در دنیای هنرِ امروز دارد؟ نقش کیوریتور در موسسه های هنری چیست و کیوریتور مستقل به چه کسی گفته می شود؟ آیا اصطلاح نمایشگاه گردان مفهوم درست و کاملی از این زمینه نسبتا نوپا در هنر ارائه می کند؟  اینها از نمونه پرسش هایی هستند که گفتمان هنر معاصر، چند دهه است که با آن مواجه بوده و با رویکردی نقادانه، سعی در شناسایی و عبارت مند کردن این زمینه از فعالیت فرهنگی دارد. در این برنامه آموزشی قصد داریم تا با طرح مسائلی از این دست، نقش و اهمیت این فعالیت را در دنیای معاصر بیشتر بشناسیم و با بررسی منتقدانه نمونه های انجام شده در ایران و جهان به آسیب شناسی نهادی و عملکرد این حوزه بپردازیم. بدین ترتیب مباحث نظری را در خوانش هایی از مقالات و کتاب های مهم در این زمینه به بحث می نشینیم. همچنین با مطالعه پروژه های  اجرا شده در ایران و جهان و دعوت از کیوریتورهای داخل و خارج از ایران به برخی از جلسات، پیچیده گی های کار کیوریتوری را بررسی خواهیم. امید داریم با این پروژه، بتوانیم سهمی در گسترش گفتمان کیوریتوری در ایران داشته باشیم. 

 

در این دوره سه ماهه با مباحثی مانند تاریخ مختصری از حرفه کیوریتوری (از دهه ۶۰ میلادی تا امروز) و بررسی تغییر و تحول مفهوم کیوریتوری در قرن بیست و بیستُ یک، گستره این فعالیت را از کنش تا گفتمان پی میگیریم. همچنین در جستجوی چگونگی تولید دانش و محتوا در کیوریتوری، ساختار نمایشگاه و مسئله های ‌پیش و پسِ آن را مطالعه و درباره امکان بازخوانی تاریخ، ارائه آرشیو و آرشیو کردن از طریق نمایشگاه صحبت می کنیم. نقش کیوریتور را نیز در بینال ها و نمایشگاه های بین المللی و خاصیت های کیوریت کردن هنر دیجیتال و دنیای مجازی را در این سلسله جلسات هفتگی زمینه یابی خواهیم کرد.  این دوره در ادامه پروژه آموزشی-پژوهشی «کیوریتوریال به عبارت دیگر»  برگزار می شود که از سال ۱۳۹۵ با همکاری فرشته موسوی و موسسه فرهنگی هنری چارسوی هنر، هر ساله  ترکیبی از دوره های آموزشی، سمپوزیوم و نمایشگاه های پژوهش-محور را برگزار می‌کند.

ترم ۱: از کنش تا گفتمان 

 

 • کیوریتوری چیست و چه اهمیتی در دنیای هنرِ امروز دارد؟
 • تاریخ مختصری از حرفه کیوریتوری
 • بررسی تغییر و تحول مفهوم کیوریتوری در قرن بیست و بیستُ یک
 • کیوریتوری و تولید معنا در هنر معاصر

 

ترم ۲: تولید دانش و محتوا

 

 • نمایشگاه و ‌پیش و پسِ آن
 • کیوریتوری و بازخوانی تاریخ
 • ارایه آرشیو و آرشیو کردن نمایشگاه 
 • کیوریتوری ‌و نشر

 

ترم ۳: کیوریتور به مثابه کُنش گر

 

 • نقش کیوریتور در موسسه های هنری
 • کیوریتور مستقل کیست؟ 
 • کیوریتور و بینال ها و نمایشگاه های بین المللی
 • کیوریت کردن هنر دیجیتال و دنیای مجازیفهرست اخبار