آرشیو خبر

نقاشی معاصر

نقاشی معاصر

آشنایی با هنر معاصر

"گذری بر چیستی نقاشی و مسائل آن در سه دهه اخیر"

نقاشی چیست؟ یک تصویر؟ یک شیئی؟ یا یک پروژه؟

چه چیزی نقاشی را نقاشی می کند؟

چالش های نقاشی در سال های اخیر چیستند؟ نقاشان و نهادها چه پاسخی می دهند؟

این کلاس  هشت جلسه ای تلاش می کند با مروری بر نمونه هایی از نقاشان و نمایشگاه های نقاشی از دهه 1990 میلادی تا کنون به مسائل، چالش ها و گستردگی رویکردها در نقاشی معاصر بپردازد.

حمید سوری

شروع کلاس: دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۷

ساعت ۱۷:۰۰

فهرست اخبار