آرشیو خبر

"نمایشگاه" ولی ما اهرامی به جای نمیگذاریم

گشایش نمایشگاه گروهی " ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم "

۱۴ دی ماه ۱۳۹۷

ساعت ۱۷ تا ۱۹

 

گروه گپس در راستای سمپوزیوم کیوریتوریال تهران و در بازتاب موضوع کیوریتور به مثابه مترجم, نمایشگاه " ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم"

را ارایه می کند.

 

نشانی: خیابان مفتح جنوبی. کوچه مبینی. ‍پلاک ۱۰

فهرست اخبار