آرشیو خبر

Previous Next

نمایشگاه گروهی چاپ دستی چارسو

هفتمین نمایشگاه گروهی چاپ دستی چارسو در گالری هفت‌ثمر در ششم مهرماه ۱۳۹۷ به کوشش المیرا میرمیران با رویکرد آموزشی برگزار شده است.

در این‌نمایشگاه ۱۳ نفر از هنرجوبان چاپ دستی مرکز فرهنگی هنری چارسو و  به اتفاق ۴ نفر از هنرجویان خانم فرشته متقی شرکت داشته اند.

همچنین در جریان‌ برنامه‌ریزی و آماده سازی نمایشگاه جلسه ای برای پیشرفت بهتر و نگاهی از زاویه دیگر بر روی کارهای هنرجویان جلسه ایی نیز با خانم فرشته متقی انجام شده‌.

استیمنت این نمایشگاه برپایه‌ی حرکت گروهی و روند آموزشی به شرح  زیر بود.

«نگاه به چرایی‌ها

پذیرش تضاد‌ها، اشتراک‌ها

...

حرکتی گروهی

مستمر

هم‌سو، پرتلاش

...

قدم‌هایی بر ایجاد انگیزه

جاری در حرکت، آموزش

...

و آن‌گاه

...

حرکت

حرکت»

فهرست اخبار