آرشیو خبر

نمایش مستند کوتاه مجید فتحی زاده

نمایش مستند کوتاه مجید فتحی زاده

ساخته ی مرضیه رشیدی و محمد محمدامینی

نشست پس از فیلم:گفتاری از علیرضا رضایی اقدم درباره ی آثار هنرمند و گفت و گو با مجید فتحی زاده

زمان: چهارشنبه ۹مردادماه ۱۳۹۸

ساعت ۱۸:۰۰

مکان: مرکز فرهنگی هنری چارسو

 

فهرست اخبار