آرشیو خبر

ورکشاپ طراحی

ورکشاپ طراحی

طراحی.خودیافتگی.خلاقیت

مدرس: شهرام کریمی

زمان برگزاری:بهار ۱۳۹۸

شماره های تماس: ۰۲۱۲۲۸۶۹۵۹۵ - ۰۲۱۲۲۸۶۱۳۵۶

 طراحی یعنی درست دیدن. شناخت فرم. هر فرد بر اساس شخصیت فردی اش با طراحی ارتباط برقرار میکند. بر این اساس طراحی عمومی وجود ندارد.طراحی شکل یافتگی فردی است.در بخش تئوری این کلاس با دیدن تصاویر و با بررسی و آنالیز هنرمندان مطرح دنیا حوزه شناخت، و با کار عملی بخش تجربه طراحی با تکنیک های مختلف دنبال  میشود.

فهرست اخبار