آرشیو خبر

کارگاه نقد هنر

وجه نظری کارگاه : مروری بر مفاهیم پایه‌ای نقد هنری، برشمردن عناصری از اثر که درک و ارزشیابی ما از اثر را ممکن میکند، تشریح فرآیند نقد، خلاصه ای از انواع نقد

وجه عملی کارگاه: بحث، گفت و گو و نوشتن درباره آثار شرکت کنندگان و یک نمایشگاه

مدرس: حمید سوری

 .برای کسب اطلاعات بیشتر با چارسو تماس بگیرید

۰۲۱۲۲۸۶۱۳۵۶

۰۲۱۲۲۸۶۹۵۹۵

فهرست اخبار