آرشیو خبر

کارگاه کتاب هنرمند: آشنایی و خلق یک نمونه

مرکز فرهنگی هنری چارسو با همکاری گالری دیدار برگزار می کند:

کارگاه کتاب هنرمند:آشنایی و خلق یک نمونه
کتاب هنرمند، اثری هنری است در شکل یک کتاب، رسانه ای است با قابلیت های فراوان و مناسب زمان حاضر. از یکسو با
خواندن، دیدن، لمسِ بافت و متریال، حسِ وزن، تورق و تعامل فعال، چاپ خلاقانه، صحافی ویژه، فرمت منحصر بفرد و تجربه گری
با فرم کتاب سر و کار دارد. از سوی دیگر توانایی دور زدن نهادهایی مانند گالری، دوری از وجه تماشایی، قهرمانگری و بی
اندازه بزرگ معاصر را داراست. کتاب هنرمند و کتاب عکس می تواند از تکنولژی ساده و ارزان استفاده کند و با نسخه های متعدد،
مخاطب بیشتری را نیز در بر بگیرد.
دو جلسه اول این کارگاه مروری خواهد بود بر ویژگی های کتاب هنرمند، تاریخچه و همچنین معرفی نمونه های شاخص آنها در سال
های اخیر.
جلسه سوم، آقای سعید روانبخش به روش های آلترناتیو چاپ دستی می پردازند.
جلسه چهارم، به آشنایی با صحافی و کاغذ توسط آقای کبیرنژاد اختصاص خواهد یافت.
در چهار جلسه آخر، شرکت کنندگان یک کتاب هنرمند یا کتاب عکس را از ایده تا اجرا خلق خواهند کرد.

چارسوی هنر: شمال غربی پل سیدخندان، خیابان شقاقی ، پلاک۲۴

۰۲۱-۲۲۸۶۹۵۹۵

گالری دیدار: خیابان مفتح جنوبی، کوچه مبینی، پلاک ۱۰

۰۲۱-۸۸۳۰۱۷۰۲

فهرست اخبار