کلاس کنکور کارشناسی ارشد هنر ١۴٠٠

چاپ

مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار می کند:
کلاس کنکور کارشناسی ارشد هنر ١۴٠٠
نقد ادبی
نقدهنری
تاریخ هنر ایران و جهان
تاریخ ادبیات ایران و جهان
زبان عمومی و تخصصی
و مشاوره ی تخصصی
برای کسب اطلاعات بیشتر با چارسو تماس بگیرید:


۰۲۱۲۲۸۶۱۳۵۶

۰۲۱۲۲۸۶۹۵۹۵

واتساپ چارسو (جهت ارسال پیام):

۰۹۳۶۴۰۷۷۳۸۸

#کنکور١۴٠٠
#کارشناسی_ارشد
#کنکور_هنر
#رتبهاولکنکور_هنر
#چارسوی_هنر