انتشارات

پژوهش و نشر

انتشارات مركز فرهنگی هنری چارسو از سال 1384 با انتشار كتب آموزشی، آثار نویسندگان و پژوهشگران را در اختیار مخاطبانش قرار داده است. اكنون ناشر می‌كوشد فراتر از كتب آموزشی به نیازهای نظری و پژوهشی در فضای هنرهای تجسمی بپردازد. دستاوردهای بخش پژوهشی مركز فرهنگی هنری چارسو در نشر كتاب یا تولید فیلم مستند مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا كنون 3 فیلم در معرفی استادان و هنرمندان ایرانی تولید شده است.

مؤسسه چارسوی هنر با باور به اهمیت پژوهش‌های علمی هنری در زمینه‌های آموزشی انتشاراتی، بخش پژوهش را در مؤسسه تأسیس نموده است. بخش پژوهش علاوه بر برآوردن نیازهای پژوهشی مؤسسه، آمادگی دارد تا پروژه‌های پژوهشی مؤسسات و نهادهای علمی، فرهنگی و هنری را طراحی و اجرا نماید.

 

منتشر شده  |  در دست انتشار