بازدید : 3427

تاریخ هنر مدرن (پست مدرنیسم)

درس گفتارهای پست مدرنیسم پاره دوم كلاس تاریخ هنر مدرن است كه طی نه ماه (در قالب سه ترم مستقل) اصلی‌ترین عناصر و مفاهیم سازنده پست مدرنیسم در چند دهه اخیر را با ارجاع به آثار هنرمندان و اندیشگران هنری فعال در این مقطع تبیین و تحلیل می‌كند. برای ترسیم تصویری بزرگتر از این تحول تمدنی، به ضرورت، دیگر جریآن‌های فرهنگی و اجتماعی شكل دهنده عصر پست مدرن مرور می‌شوند. این درس گفتارها مبنایی تاریخی دارند و مضامین اصلی هر ترم شامل :

۱ پست مدرنیسم اولیه و مدرنیسم متأخر

۲ اوج پست مدرنیسم و

۳ پس از پست مدرنیسم است.

دركی مقدماتی از تاریخ هنر مدرن در فهم این مباحث بسیار مؤثر خواهد بود.