« کارگاه نگارش «  گزاره ی هنرمند
1398, شهریور, 27
بازدید : 558

« کارگاه نگارش « گزاره ی هنرمند

 

 کارگاه نگارش « گزاره ی هنرمند »

به زبان انگلیسی مدرس:‌

سیاوش سعدلو (نویسنده، مترجم، ویراستار)

سرفصل های کارگاه:

هویت اثر

هویت هنرمند

فرایند نویسی

واژه گزینی

مختصر نویسی

ویرایش

برای رزرو با چارسو تماس بگیرید.

۲۸۶۱۳۵۶-۲۲۸۶۹۵۹۵