مروری بر مجسمه سازی امروز
1398, خرداد, 30
بازدید : 594

مروری بر مجسمه سازی امروز

مروری بر مجسمه سازی امروز

نگاهی به گستردگی تعریف مجسمه در نمایشگاه ها و آثار اخیر

فیگور و بدن در مجسمه های معاصر

مجسمه ابجکت

مجسمه مشارکتی

اهمیت توجه به مادیت مجسمه

مجسمه: شیئی یا پروژه؟

حمید سوری