نمایشگاه چاپ دستی چارسو
1398, شهریور, 27
بازدید : 555

نمایشگاه چاپ دستی چارسو

نمایشگاه چاپ دستی چارسو

Charsoo Printmaking Exhibition

گالری هفت ثمر

گشایش: ۲۹ شهریور ماه تا ۳مردادماه ۱۳۹۸

ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰