ورکشاپ یک روزه ی آشنایی با Submittable
1398, بهمن, 13
بازدید : 467

ورکشاپ یک روزه ی آشنایی با Submittable

 Submittable ورکشاپ یک روزه ی آشنایی با 

چگونه آثار هنری خود را به دنیا معرفی کنیم؟

چگونه آثار خود را رایگان برای مجله‌های ادبی و هنری دنیا بفرستیم؟

آشنایی بیشتر با فضای ادبی هنری غرب

نگارش معرفی هنرمند

 چگونه داوطلبانه با مجله‌های معتبر دنیا کار کنیم؟

چگونه در مسابقات هنری شرکت کنیم؟

مدرس: سیاوش سعدلو