مدرسه روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی
بازدید : 4050

مدرسه روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مدرسه روزنامه‌نگاری و گرافیك مطبوعاتی (روزنامه‌نگاری آزاد و روزنامه‌نگاری تخصصی هنر) با مدرك رسمی از وزارت ارشاد 28184/89

این دوره شامل دو ترم است و در پایان مدرك معتبر به فارغ‌التحصیلان اعطا خواهد شد. دانشجویان می‌توانند به صورت تك درس كارگاهی ثبت نام كنند اما آن دسته از دانشجویانی مدرك دریافت می‌كنند كه همه واحدهای درسی را گذرانده باشند.

 

دروس ترم اول

  • تاریخ هنر
  • مصاحبه و گزارش‌نویسی
  • خبرنویسی
  • فتوژورنالیسم
  • صفحه‌آرایی

 

دروس ترم دوم

  • تاریخ هنر (2)
  • نقد مطبوعاتی
  • مدیریت اجرایی چاپ و نشر
  • تبلیغات و تهیه آگهی
  • تصویرسازی برای نشریات

 

ترم اول (۷۵ روز)

عنوان دروس مجموع ساعات
فتوژورنالیسم 16
خبر نویسی 16
مصاحبه و گزارش نویسی 16
صفحه آرایی 16

 

ترم دوم (۷۵ روز)

عنوان دروس مجموع ساعات
نقد مطبوعاتی (متون هنری) 16
مدیریت اجرایی چاپ و نشر 16
تبلیغات و تهیه آگهی 16
تصویر سازی برای نشریات 16