بازدید : 5499

پژوهش و نشر

مؤسسه چارسوی هنر با باور به اهمیت پژوهش‌های علمی هنری در زمینه‌های آموزشی انتشاراتی، بخش پژوهش را در مؤسسه تأسیس نموده است. بخش پژوهش علاوه بر برآوردن نیازهای پژوهشی مؤسسه، آمادگی دارد تا پروژه‌های پژوهشی مؤسسات و نهادهای علمی، فرهنگی و هنری را طراحی و اجرا نماید.

 

منتشر شده در دست انتشار