طراحی پیشرفته

طراحی پیشرفته

نام مدرس: سعید روانبخش
مجموع ساعات آموزش: 30

این دوره با هدف آموزش مهارت‌های تفكیكی برای درك دقیق‌تر طراحی و تأثیر آن بر ساختار ذهنی ارائه شده است. در این دوره یافته‌های تكنیكی در فضاسازی و انطباق با ایده‌های خلاق دانشجویان به كار گرفته می‌شود. دانشجویان علاوه بر این، با گسترش طراحی در شیوه‌های جدیدتر یا میان رشته‌ای آشنا می‌شوند تا گرایش اصلی خود را كشف و برای ورود به مراحل حرفه‌ای آن را ساماندهی كنند.