دوره های آموزشی در (راهی تازه)

دوره‌های آموزشی در «راهی تازه»

امروزه پیوند دادن تلاش‌های متفكرانه كه در حوزه‌های اندیشه و خلاقیت دستاوردهای ماندگار تولید می‌كنند امری حیاتی و تاریخی است. شورای برنامه‌ریزی و پژوهشی مركز فرهنگی هنری چارسو كوشیده است با بهره‌گیری از توانمندی علمی اساتید جامعه فرهنگی هنری ایران، مواد درسی را به دقت بازنگری كرده و دروس دوره‌های تخصصی نظری و علمی جدید را تدوین نماید. این برنامه‌ریزی با توجه به كمبودهای آموزشی موجود در مراكز و مؤسسات آموزش عالی كشور، در فضای معاصر و میان رشته‌ای ارئه شده است.

همچنین با تحولات هنری و لزوم تغییر ساختار آموزش متناسب با آن تحولات و هماهنگی روند آموزش و پژوهش با تحولات هنری جهان، برخی دوره‌های آموزشی در مركز فرهنگی هنری چارسو هماهنگ و هم‌راستا با واحدهای درسی مراكز هنری سایر كشورها برگزار می‌گردد. در كنار دوره‌هایی كه توسط هیئت علمی مركز فرهنگی هنری چارسو تدریس می‌شود، بخش‌های ویژه‌ای برای مدرسان مهمان در نظر گرفته شده كه به تشخیص شورای تخصصی مؤسسه دعوت به همكاری می‌شوند.