باشگاه فیلم

باشگاه فیلم

سینما در ذات خود پدیده‌ای است گروهی. ذات گروهی، چه در عرصه تولید خلاقانه توسط گروه سازنده و چه هنگام برخورد مخاطبان در یك فرآیند دسته جمعی در سالن سینما، یك ویژگی منحصر به فرد به شمار می‌رود. اما در دهه‌های اخیر و با پیشرفت تكنولوژی، گسترش ارتباطات مجازی و تأسیس شبكه‌های توزیع فیلم‌های خانگی، این فرآیند در دنیا دچار دگردیسی شده و امكان انتخاب دیگری به دوستداران سینما داده و آن تجربه رویارویی با یك فیلم در تنهایی مطلق است كه در چند دهه اخیر متأثر از عدم امكان نمایش آثار مهم سینمایی در سالن‌های سینما به یك اتفاق اجتناب‌ناپذیر بدل شده است.

در سلسه جلسات نمایش فیلم در مركز فرهنگی هنری چارسو، با دعوت گروهی به تماشای آثار مهم كارگردان‌ها به بحث و نقد آثار و دنیای درونی كارگردان پرداخته می‌شود.