تورهای هنری

تورهای هنری

تورهای فرهنگی هنری از سال 1376 بصورت تورهای سالانه داخلی اجرا شده است. در سال‌های اخیر تورهای ویژه دوسالانه‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی با همکاری مؤسسات توریستی برگزار شده؛ از جمله تور پانزده روزه دوسالانه ونیز، داکیومننتا، موینستر و تور پنج روزه فرانسه.

تورهای فرهنگی هنری با همراهی کارشناسان و در تاریخ برگزاری مناسبت‌ها طراحی و در تارنمای مؤسسه اعلام می‌شود.