نشست ها و سمینارهای تجسمی

نشست‌ها و سمینارهای تجسمی

با توجه به نیاز محسوس دانشجویان برای بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر مفاهیم هنری و رویدادهای فرهنگی كه اطراف ما رخ می‌دهند، چارسوی هنر در برنامه‌ای پیگیر و فراگیر، سه‌شنبه هر هفته از ساعت 18 تا 20 نشست‌هایی را با هنرمندان و منتقدان و علاقمندان به هنر به صورت آزاد در محل مؤسسه برگزار می‌كند. هدف اصلی این نشست‌ها آن است كه از تلاش‌های قابل توجه همكاران در عرصه هنرهای دیداری به سادگی نگذریم و به سهم خود فضایی را برای گفتگو و برخورد و در پی آن شكل‌گیری و تدقیق اندیشه‌ها فراهم آوریم. هر جلسه در ماه به یك موضوع مشخص اختصاص داده می‌شود:

  • بررسی نمایشگاه (نشستی با یك هنرمند)
  • بررسی كتاب (نشستی با یك نویسنده یا مترجم)
  • نمایش فیلم‌های مرتبط با هنرهای دیداری و بررسی آنها
  • كارگاه نشست تخصصی هنر (تحلیل مفاهیم و بررسی آثار هنرجویان)