نمایشگاه و پروژه های سالانه

نمایشگاه و پروژه‌های سالانه

نمایشگاه و پروژه‌های سالانه

  • پروژه‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با کلاس‌های آموزشی چارسوی هنر
  • پروژه‌ها و نمایشگاه‌های گروه‌های هنری چارسوی هنر
  • پروژه‌ها و نمایشگاه‌های هنرمندان داخلی و خارجی مهمان
  • پروژه‌ها و نمایشگاه‌های با حمایت مرکز فرهنگی هنری چارسو

 

نمایشگاه‌ها خارج از مؤسسه و در گالری‌ها برگزار می‌شود. تعدادی از نمایشگاه‌ها و پروژه‌ها عبارتند از:

  • 7 نمایشگاه نقاشی گروهی از سال 1381
  • 4 نمایشگاه چاپ هنری از 1385
  • 2 پروژه هنر محیطی
  • 2 نمایشگاه هنر جدید