کارگاه ها

کارگاه‌ها

كارگاه‌های دایر در مركز فرهنگی هنری چارسو شامل كارگاه‌های درون سازمان یا خارج از مجموعه است كه اغلب توسط گروه‌های هنری فعال در مؤسسه با همكاری مركز انجام می‌شود و اداره كنندگان آن مسئولین گروه یا كارگاه‌ها هستند. از جمله كارگاه‌های انجام شده می‌توان موارد زیر را برشمرد:

  

عنوان تعداد روزها مدرس
کارگاه تخصصی چاپ هنری 3 مرجان سیدین
کارگاه تخصصی چاپ هنری 1 از ژاپن
کارگاه هنر محیطی در کویر معماران اصفهان 4 سعید روانبخش
کارگاه هنر محیطی 3 سعید روانبخش و حسین والامنش
کارگاه تخصصی ویدئو آرت 1 مگدالنا کالنبرگر
کارگاه تخصصی چاپ در تصویر سازی 1 لیندا ولفزگروبر
کارگاه تخصصی تهیه رنگ و مواد تکنیک آکریلیک 1 سعید روانبخش

برنامه ورك شاپ‌ها در سایت اعلام شده و ثبت نام می‌شود.