گروه ها

گروه‌ها

گروه‌های هنری مرکز فرهنگی چارسو از سال 1380 با اولین نمایشگاه گروهی نقاشی شکل گرفت و پس از آن با تأسیس کارگاه چاپ هنری و در سال 1385 و همزمان با نمایشگاه مانیفست گروه هنرهای جدید تشکیل شد. گروه‌های مرکز چارسو مسئولیت برگزاری نمایشگاه‌ها و سفرهای علمی و نظارت بر کارگاه‌ها را عهده‌دار شدند. اکنون پس از گذشت یازده سال از تشکیل دومین گروه، اعضای آن در سراسر جهان به عنوان دانشجو یا هنرمندان حرفه‌ای پراکنده‌اند و همچنان در فعالیت‌های مختلف مشاور و همکار مرکز فرهنگی هنری چارسو هستند.